Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych - Szkoły Branżowej I Stopnia

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023: 1 września 2022 r. (czwartek)
 • Zebrania z rodzicami: ... .09.2022 r. (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie)
 • Ślubowanie klas pierwszych: 24.09.2022 r. (sobota)
 • Dzień Edukacji Narodowej - Akademia: 14.10.2022 r. (piątek)
 • Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 31.10.2022 r. (poniedziałek)
 • Zebrania z rodzicami: ... .12.2022 r. (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie)
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2022 r. - 01.01.2023 r.
 • Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna: 12.01.2023 r. (czwartek)
 • Zakończenie I semestru: 13.01.2023 r. (piątek)
 • Rozpoczęcie II semestru: 16.01.2023 r. (poniedziałek)
 • Ferie zimowe: 30.01. - 12.02.2023 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: – 06.04. - 11.04. 2023 r.
 • Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 02.05.2023 r.
 • Zebrania z rodzicami: ... .05.2023 r. (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie)
 • Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Egzaminy OKE): ... .06.2023 r.
 • Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 09.06.2023 r. (piątek)
 • Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna: 19 czerwca 2023 r.
 • Zakończenie II semestru: 23 czerwca 2022 r.
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2023 r.
 • Ferie letnie: 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.
 • Egzaminy czeladnicze: (dokładne daty zostaną podane w późniejszym terminie)
 • Egzaminy OKE: (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie)
 • Rekolekcje wielkopostne: dokładny termin będzie ustalony w porozumieniu z organizatorem.
Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego